• NIEUW, Unleaded 95 collectie! Ga vol gas de zomer in!

Widerrufsrecht

Retour- en terugbetalingsvoorwaarden

Voorwaarden van MyRoute-app, voor het laatst gewijzigd op 24 november 2021.

Artikel 1: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst, binnen veertien dagen na de dag waarop de consument het product/de producten heeft ontvangen, te ontbinden zonder opgaaf van reden. De ontbinding dient via het contactformulier op de website van www.shop.myrouteapp.com te geschieden.

Artikel 2: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de bijbehorende verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in die mate die nodig is om te beoordelen of het product aan de verwachtingen voldoet. Het uitgangspunt hierbij is steeds dat de consument het product slechts mag gebruiken in de mate zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 van dit artikel.

Artikel 3: Uitoefenen en kosten van het uitoefenen van het herroepingsrecht

 1. Ontbindingen die gericht zijn aan MyRouteApp, moeten worden gericht aan MyRoute-app middels het contactformulier op de website (www.shop.myrouteapp.com) onder vermelding van “Retour”.
 2. De consument ontvangt van deze melding bevestiging in de vorm van een retourformulier, waarmee het product/de producten teruggestuurd kan/kunnen worden. Zonder een retourformulier kunnen producten niet worden aangenomen en kan niet geldig gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht.
 3. Binnen veertien dagen na de gebruikmaking van het herroepingsrecht stuurt de consument het product terug naar MyRoute-app.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten van het terugsturen van het product bij gebruikmaking van het herroepingsrecht.

Artikel 4: Verplichtingen van de ondernemer bij uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, stuurt MyRoute-app onverwijld een ontvangstbevestiging van deze herroeping.
 2. MyRoute-app betaalt het gehele bedrag dat de consument betaald heeft, inclusief eventuele leveringskosten, terug binnen veertien dagen na de dag waarop MyRoute-app het product van de consument heeft ontvangen.
 3. MyRoute-app gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat door de consument gebruikt is. De terugbetaling geschiedt kosteloos voor de consument.